Uitvaartspreker/Ritueelbegeleider

Na het overlijden van een dierbare komen er enorm veel gevoelens los. 
Gevoelens van verdriet en gemis, maar ook veel herinneringen.

Tijdens het regelen van de uitvaart, rijst ook de vraag wie er iets wil zeggen tijdens de plechtigheid.
'Ik wil wel, maar ik kan dat niet', is dan een veel gehoord antwoord.

In dergelijke gevallen, help ik u graag.

Ik kom, zodra de eerste praktische zaken allemaal geregeld zijn en de rust een beetje is teruggekeerd, bij u langs. 
In een uitvoerig gesprek met de nabestaanden krijg ik een beeld van wie de overledene is, hoe hij/zij in het leven stond en aan de hand daarvan ben ik in staat een goed lopend verhaal te schrijven. 
 

Mijn streven is om tijdens een plechtigheid niet zozeer afscheid te nemen maar vooral met woorden en muziek stil te staan bij het leven van de overledene.

Ook als het voor u moeilijk is om de juiste muziek te kiezen, denk ik graag met u mee. 

Steeds vaker heb ik 'voorgesprekken' met mensen die weten dat het einde nabij is. Samen met hen bespreek ik hoe zij willen dat hun afscheid wordt vormgegeven.

Een mooie uitvaart is het begin van een goede verwerking.